ไซโลไซบินเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนในเห็ดบางชนิดที่เติบโตในยุโรป อเมริกาใต้ เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา เห็ดที่มีแอลซีโลไซบินเรียกว่าเห็ดวิเศษ